Allt jag behöver göra är att öppna mina ögon

Alla har sin väg att gå och sina lärdomar att göra i det här livet. Det är inget jag kan eller ska påverka. Det enda jag kan kontrollera är mina egna val, det vill säga hur jag förhåller mig till det skifte och den process mänskligheten går igenom just nu.

Jag vet att jag vet ingenting. Allt jag trodde jag visste kan jag inte längre räkna med. Det enda jag har att förhålla mig och lita till är min egen känsla och att den leder mig rätt.

Jo, jag vet en sak och det är att allt blir fantastiskt bra och egentligen redan är, om jag vågar tro. Allt jag behöver göra är att öppna mina ögon. / J