Vägen igenom

Förändringen börjar inom var och en av oss. Det kommer vi inte runt. Det är så vi skapar den värld vi längtar efter. Att ge efter för rädslan kommer aldrig att vara lösningen. När vi ser igenom rädslans illusion och inser den skaparkraft vi själva besitter då har rädslans agitatorer inte längre en chans eftersom de lever enbart av vår lydnad. Så följ din röst och din längtan. Det är vägen igenom. / J