Frihetens röst

Släpper taget om behovet av att kontrollera gamla välbekanta mönster. Slår istället följe med känslan och upptäcker ett vinnande koncept. Upptäcker att jag kan ha kontroll, inte över de yttre skeendena som jag tidigare gjort tappra försök med, utan över mig själv och hur jag väljer att förhålla mig till det jag möter.

Allt jag behöver har jag tillgång till inom mig. Jag lyssnar inåt till det som får mitt hjärta att sjunga, till frihetens röst, till det som lyfter och bär, ja allt jag någonsin kunnat drömma om.

/ Johanna