Redan nu

Hur tuffa passager det än är kan jag bara känna tacksamhet, för jag vet hur de hjälper mig att ”katapulta” mig in i det nya, fria, ljusa, starka som alltid legat där och väntat på mig. Det handlar inte om det yttre. Det handlar om mitt inre och hur jag väljer att hantera min verklighet. Det finns alltid öppningar om jag är redo att se dem. Bara vetskapen om att de redan finns där hjälper mig att slappna av i tillit till att något gott och helt fantastiskt väntar på mig. Och jag behöver inte vänta för jag får uppleva det redan nu i allt större doser. Det är ingen slump att öppningarna kommer till mig. Det är ett medvetet arbete med att ge mig stunder då jag kan stanna upp och lyssna till min inre röst, till min intuition och magkänsla. / J